مقالات

بررسی علل رفتار مجرمانه و نحوه پراکنش منطقه‌ای آن در بین زندانیان استان زنجان در سال ۱۳۹۳- عباس اکبری

چکیده تحقیق در‌ این کار پژوهشی که با عنوان « بررسی علل رفتار مجرمانه و نحوه پراکنش منطقه‌ای در بین زندانیان » مطرح گردیده از رهیافت‌های عمده و نظریه‌های جامعه شناسی، آسیب شناختی اجتماعی و روان‌شناسی اجتماعی ازجمله: نظریه نوین فشارهای ساختاری، نظریه آنومی و ساختار خانواده، ، تئوری فعالیت روزمره، تئوری مقایسه اجتماعی، تئوری محرومیت نسبی، و مهارت اجتماعی ...

ادامه مطلب »

مروری بر انحرافات اجتماعی نوجوانان و بررسی نقش کانون های اصلاح و تربیت در بازگشت مجدد به جامعه

تحولات و دگرگونی‌های پدید آمده در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و تعارض‌های بین نسلی و نبود جایگزین‌های رفتاری نهادینه شده، زمینه را برای افزایش نسبت بزهکاری و انحرافات اجتماعی فراهم کرده است. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عدیده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر جوامع کنونی است. در جامعه ما نیزعلی‌رغم وجود ارزش‌های دینی و فرهنگی، اخلاقی و ...

ادامه مطلب »